جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اقتصاد ثبت

بخشنامه جدید ارزی نیاز واقعی را تامین خواهد کرد

ثبت نیوز: ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته که آنها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه ریزی های لازم را صورت دهند.

Read More »

بازآفرینی یک تجربه جهانی است

ثبت نیوز: ایجاد و تنظیم ارتباط بین طرح بازآفرینی و ساماندهی شهر تهران یکی از مهمترین اقداماتی است که معاونت معماری و شهرسازی باید آن را به انجام رساند چرا که این ۲ طرح به شدت با یکدیگر داد و ستد دارند.

Read More »