پنج شنبه , ۲۴ آبان ۱۳۹۷

شهری و رفاهی

آغاز طرح ترافیکی ویژه اربعین

ثبت نیوز: سردار تقی مهری در مراسم رزمایش آغاز طرح ترافیکی ویژه اربعین گفت: طرح ترافیکی ویژه اربعین از امروز در سراسر کشور و به ویژه منتهی به مرزهای شلمچه،

Read More »