دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷

جامعه، فرهنگ و هنر ثبت

تاکید نمایندگان کارگری روی سبد کالا

ثبت نیوز: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: در شرایط فعلی، نمایندگان کارگری روی سبد کالا تاکید دارند تا از این طریق بخشی از هزینه‌های خوراک و تامین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری پوشش داده شود.

Read More »

کاهش چشمگیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی

ثبت نیوز: مدیر امور اراضی کشاورزی جهادکشاورزی استان یزد بیان کرد: جهاد کشاورزی اقدام به قلع و قمع سازه‌های متخلفین می‌کند که این اقدام یکی از موثرترین فعالیت‌هایی بوده که کاهش چشمگیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال گذشته را به دنبال داشته است.

Read More »

گریز جمعیت و سرمایه از اصفهان

ثبت نیوز: اندوخته آب‌های زیرزمینی که به عنوان منابع استراتژیک یک سرزمین محسوب می‌شود، امروز در اصفهان رو به پایان است که منجر به پدیده مخرب «فرونشست زمین» در برخی از نقاط استان شده است.

Read More »

کتیبه باستانی دیوار شارستان میبد متعلق به این بخش نیست

ثبت نیوز: حصار شارستان میبد همانند دیگر شهرهای کهن ایرانی به وسیله‌ی برج و باروهایی ستبر و محکم، محدود و محصور و به طور کامل از چینه، خشت و گل ایجاد شده و تمام آن با شیب و تپوگرافی زمین تلفیق شده است به طوری که بخش‌های زیادی از پی و پایه باروی شهر از بستر سخت و رسی زمین تشکیل شده است.

Read More »