چهارشنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۷

گردشگری و میراث فرهنگی

کتیبه باستانی دیوار شارستان میبد متعلق به این بخش نیست

ثبت نیوز: حصار شارستان میبد همانند دیگر شهرهای کهن ایرانی به وسیله‌ی برج و باروهایی ستبر و محکم، محدود و محصور و به طور کامل از چینه، خشت و گل ایجاد شده و تمام آن با شیب و تپوگرافی زمین تلفیق شده است به طوری که بخش‌های زیادی از پی و پایه باروی شهر از بستر سخت و رسی زمین تشکیل شده است.

Read More »

بازگشت لوح‌های هخامنشی به ایران

ثبت نیوز: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: با وجود آن‌که کارهای اولیه استرداد الواح هخامنشی به ایران انجام شده است

Read More »

بازگشت سرباز هخامنشی به ایران

ثبت نیوز: سردیس سرباز هخامنشی بعد از پیگیری‌های حقوقی توسط وزارت امور خارجه و وکلای ایرانی در دادگاه لاهه در آمریکا پنجم مهرماه با پرواز رئیس جمهور به کشور برگردانده شد.

Read More »