دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷

کارآفرینی و اشتغال

همه چیز در مورد سازمان مافیایی گ.ت.ت

ثبت نیوز: شهردار تهران اخیرا لایحه برنامه سوم توسعه شهری تهران را تقدیم شورای شهر کرد. یکی از موارد مهم مندرج در این برنامه جمع‌آوری متکدیان تا شهریور سال 1398 بود؛

Read More »

دلیل تغییر شغل ایرانیان چیست؟

ثبت نیوز: بررسی وضعیت ترک شغل در پنج سال گذشته نشان می‌دهد از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران ۱۰ ساله و بیشترِ افراد قبلا شاغل شده، چهار عامل بیش‌ترین تاثیرگذاری را در تغییر شغل افراد داشته است.

Read More »

گسترش کارآفرینی برای زنان شهرستان جهرم

ثبت نیوز: نهادهای مختلف شهرستان جهرم با برگزاری دوره‌های آموزشی و تشکیل کارگروه کارآفرین بانوان سعی در گسترش کارآفرینی برای زنان محروم، بی‌سرپرست، بدسرپرست و زنان روستایی در جهرم دارند.

Read More »

قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمی شود

ثبت نیوز: مسئول پیگیری وضعیت بازنشستگی شهردار تهران گفت: به دلیل این که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمی شود استفساریه ای نیز تهیه نکرده ایم چون قانون شوراها مصوب سال 1375 در این خصوص صراحت دارد.

Read More »