پنج شنبه , ۲۴ آبان ۱۳۹۷

Tag Archives: ثبت نیوز،حقوق شهروندی،اخلاق

با اخلاق، قانون و حقوق شهروندی آشنا شوید

ثبت نیوز: به لحاظ جامعه شناختی هر «نقش» مجموعه از وظایف و حقوق را بر عهده فرد می گذارد. بدین معنی که وقتی کسی در جایگاه نقشی اکتسابی که خودش آن را برعهده گرفته و یا انتسابی که لزومأ فرد نخواسته اما در آن قرار گرفته است، در قبال دیگران وظایفی را دارد که به آن انتظارات نقش و نیز دیگران وظایفی در قبال او دارند که همان حقوق نقش است.

Read More »