دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷

Tag Archives: ثبت نیوز،رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد

تامین هزینه درمان معتادان از اموال قاچاقچیان

ثبت نیوز: حسین ذبحی رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد قوه قضاییه بیان کرد: سیاست های پیشگیرانه در رابطه با قاچاق مواد مخدر از طریق ترک و درمان معتادان (به عنوان جامعه هدف قاچاق مواد) به منظور کاهش تقاضا باید اعمال شود.

Read More »